Szkolenia z możliwością dofinansowania

Zapraszamy do udziału w szkoleniach branży turystycznej – więcej szczegółów poniżej.

I Profesjonalna obsługa klientów
– skuteczna komunikacja
– profesjonalna obsługa gości w obiektach noclegowych i gastronomicznych
– profesjonalna obsługa klientów w trudnych sytuacjach
– efektywna współpraca w zespole

II Efektywna sprzedaż
– profesjonalne zarządzanie cenami
– skuteczne techniki sprzedażowe

III Skuteczny marketing przedsiębiorstwa
– marketing w praktyce przedsiębiorstwa
– projektowanie oferty produktowej
– profesjonalne zarządzanie cenami
– profesjonalne zarządzanie marką
– skuteczne działania promocyjne

Uczestnik projektu musi:

  • mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku);
  • pracować (zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, lub osoba zarejestrowana w KRUS
  • osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (bez względu na status na rynku pracy tzn. nie musi być osobą pracującą)
  • być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Szkolenia odbywają się w małych grupach max 10 osobowych na terenie Krynicy-Zdroju (lub w innym dogodnym miejscu). Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony catering.

Aby skorzystać z projektu trzeba zarejestrować się i umówić na spotkanie z doradcą zawodowym  (rejestracja odbywa się online, spotkania odbywają się online, bądź osobiście). Podpisanie umowy – czas oczekiwania ok. 3-4 tygodni od zgłoszenia.

Szkolenia odbywają się modułowo.
Jeden moduł = jeden dzień szkoleniowy = 10 godzin lekcyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest realizacja minimum 4 modułów (max. 8). Moduły można wybierać sobie dobrowolnie spośród 3 kategorii szkoleniowych.
Szkolenie należy zrealizować do końca września 2023 roku.

Każdy z uczestników wnosi wkład własny w wysokości 15% wartości szkolenia czyli 758,25 zł z 5055 zł (8 modułów). Jeśli zdecydujemy się na realizację mniejszej ilości dni szkoleniowych (minimum 4) to zwrócona zostanie proporcjonalna kwota wkładu własnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:   numer telefonu: 575 122 082

                  email: biuro.cumulus@gmail.com

Poniżej szczegółowy plan szkoleniowy każdego z modułów w trzech kategoriach.

I Profesjonalna obsługa klientów

Moduł 1: Skuteczna komunikacja (z Klientami)
▪ Skuteczna komunikacja – zasady, bariery;
▪ Komunikacja werbalna i niewerbalna;
▪ Aktywne słuchanie – poziomów aktywnego słuchania, techniki, złe nawyki
utrudniające słuchanie;
▪ Asertywność w komunikacji – asertywna postawa, wyrażanie i przyjmowanie
krytyki, przyjmowanie komplementów.

Moduł 2: Profesjonalna obsługa Klientów
▪ Zrozumienie potrzeb, pragnień i oczekiwań Klientów;
▪ Mapowanie ścieżki zakupowej Klientów;
▪ Kształtowanie pozytywnych doświadczeń Klientów;
▪ Triada satysfakcji Klientów a kompetencje pracowników;
▪ Profesjonalna komunikacja z Klientami – zasady, techniki.

Moduł 3: Profesjonalna obsługa Gości w obiektach noclegowych i gastronomicznych
▪ Profesjonalna obsługa Gości/ Klientów w recepcji;
▪ Zasady i standardy obsługi Gości w obiekcie Gastronomicznym;
▪ Profesjonalna telefoniczna obsługa Gości/ Klientów.

Moduł 4: Profesjonalna obsługa Klientów w trudnych sytuacjach
▪ Obsługa Klientów w sytuacjach trudnych – analiza sytuacji, zasady, techniki
▪ Odpowiadanie na zastrzeżenia i obiekcje Klientów;
▪ Profesjonalna obsługa Klientów w sytuacjach konfliktowych;
▪ Profesjonalna obsługa reklamacji.

Moduł 5: Efektywna współpraca w zespole a profesjonalizm obsługi Klientów
▪ Współpraca w zespole – determinanty, kształtowanie relacji;
▪ Efektywna komunikacja w zespole;
▪ Współpraca w zespole wielopokoleniowym;
▪ Inteligencja emocjonalna w komunikacji i współpracy w zespole;
▪ Feedback – wykorzystanie potencjału informacji zwrotnej, zasady, techniki

II Efektywna sprzedaż

Moduł 1: Profesjonalne zarządzanie cenami
▪ Strategie cenowe;
▪ Kształtowanie efektywnej polityki cenowej;
▪ Psychologia sterowania cenami;
▪ Segmentacja RFM;
▪ Problem utowarowienia, sposoby radzenia sobie z utowarowieniem;
▪ Wojny cenowe – unikać, czy przystąpić do wojny cenowej?

Moduł 2: Skuteczne techniki sprzedażowe
(istnieje możliwość rozłożenia modułu na dwa dni szkoleniowe)
▪ Wykorzystanie języka korzyści przy prezentacji oferty;
▪ Techniki sprzedaży sugerowanej;
▪ Metaprogramy w komunikacji z klientami;
▪ Perswazyjne techniki sprzedażowe – wybrane;
▪ Odpowiadanie na zastrzeżenia i obiekcje Klientów;
▪ Finalizowanie transakcji

III Skuteczny marketing przedsiębiorstwa

Moduł 1: Marketing w praktyce przedsiębiorstwa – wprowadzenie
▪ Marketing w praktyce przedsiębiorstwa, analiza błędów najczęściej popełnianych
w marketingu;
▪ Identyfikacja wyzwań wynikających z cyfryzacji, stojących przed marketerami,
identyfikacja głównych trendów konsumenckich;
▪ Identyfikacja i analiza grupy docelowej, segmentacja, charakterystyka person;
▪ Proces zakupowy klientów, ZMOT;
▪ Istota, znaczenie i sposoby wdrożenia marketingu doświadczeń w praktyce
przedsiębiorstwa, mapa podróży klientów;

Moduł 2: Projektowanie oferty produktowej – wybrane zagadnienia
▪ Analiza struktury produktu, jakość oferty, wartość dodana;
▪ Zarządzania portfelem produktów;
▪ Wykorzystanie Design Thinking w projektowaniu produktów;

Moduł 3: Profesjonalne zarządzanie cenami
▪ Strategie cenowe;
▪ Kształtowanie efektywnej polityki cenowej;
▪ Psychologia sterowania cenami;
▪ Segmentacja RFM;
▪ Problem utowarowienia, sposoby radzenia sobie z utowarowieniem;
▪ Wojny cenowe – unikać, czy przystąpić do wojny cenowej?

Moduł 4: Profesjonalne zarządzanie marką
▪ Budowanie silnej marki;
▪ Identyfikacja tożsamości (aspiracyjnej) marki;
▪ Projektowanie identyfikacji wizualnej marki – zasady, przykłady;
▪ Strategie marki – wybrane.

Moduł 5: Skuteczne działania promocyjne – wybrane zagadnienia
▪ Projektowanie działań promocyjnych;
▪ Content marketing, projektowanie treści i webwriting;
▪ Projektowanie architektury informacji i interakcji – wybrane zagadnienia;
▪ Niestandardowe formy promocji;
▪ Publice relations w działalności przedsiębiorstwa.

Add a Comment

Your email address will not be published.