SPRAWNI – AKTYWNI – POTRZEBNI

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i rekreacyjnej, wzrost świadomości na temat korzyści płynących z prowadzenia zdrowego trybu życia i aktywności społecznej Beneficjentów ostatecznych oraz stworzenie warunków do godnego starzenia się i zaakceptowania zmian zachodzących z wiekiem poprzez realizację działań projektowych.

Adresatami niniejszego zadania publicznego są osoby zamieszkujące na terenie Sądecczyzny: głównie Gminy Stary Sącz i Miasta Nowy Sącz, należące do dwóch grup wiekowych, które dzieli okres pokolenia:

  1. Osoby w wieku emerytalnym 60 lat i więcej – 40 osób
  2. Osoby w przedziale wiekowym 40-59 lat – 10 osób;

W ramach projektu odbywać się będą:

  1. Warsztaty „Ruch to zdrowie”.

Głównym założeniem warsztatów będzie propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. Na warsztaty składać się będą następujące zadania:

     a. Zajęcia taneczne (11 zajęć po 2 godz. x 2 grupy, łącznie 44 godz. zajęć), 1 grupa liczyć będzie 6 par, czyli 12 os.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tańcami towarzyskimi (tango, walc) oraz regionalnymi (poleczki, oberki, walczyki). Uczestnicy poznając kroki uczą się nowych figur wyrabiając swoją sprawność ruchową i koordynację , płynność i estetykę ruchów oraz kształtują poczucie rytmu.

     b. Zajęcie nordic walking ( 10 zajęć po 2 godz. x 2 grupy, łącznie 40 godz. zajęć), 1 grupa liczyć będzie 7 os.

Zajęcia są przyjemną i zdrową formą rekreacji. Mają na celu nie tylko zapewnienie uczestnikom odpowiednio zbilansowanej dawki ruchu, ale także zintegrowanie uczestników na płaszczyźnie wielopokoleniowej.

  1. Warsztaty „Integracja przez naukę”.

W ramach warsztatów zorganizowane zostaną:

     a.Zajęcia artystyczno – kulturalne (22 warsztaty po 2 godz., łącznie 44 godz.), grupa warsztatowa liczyć będzie między 10 a 15 os.

     b.Zajęcia carvingu (2 zajęcia po 6 godz., łącznie 12 godz.), grupa liczyć będzie 8 os.

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się wykonywać dekoracji z owoców i warzyw.

     c.Organizacja wydarzeń okolicznościowo-kulturalno – integracyjnych.

     d.Uczestnictwo w 2 wyjazdowych wydarzeniach kulturalno – integracyjnych, na przedstawienia teatralne/film do Kina Sokół w Nowym Sączu bądź Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu ( 2 wyjazdy po 22 os.)

     e.Organizacja spotkania integracyjno-okolicznościowego dla wszystkich uczestników projektu w miesiącu lutym 2024.

     f.Z wolontariatem do chorych i samotnych.

W okresie przed Wielkanocą uczestnicy projektu odwiedzą wraz we współpracy z Parafialnym Caritas przy Parafii Biegonice osoby chore, samotne w swoich domach. W ramach zadania odbędą się spotkania podczas których uczestnicy projektu przygotują własnoręcznie kartki świąteczne oraz symboliczne palemki / pisanki wielkanocne, które podarują odwiedzanym osobom (4 spotkania po 3 godz., łącznie 12 godz., grupa liczyć będzie 10 os.).

Wartość dofinansowania: 35 000,00 zł PLN

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

Nawojowska 4, II p. pok. 218

33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

www.cumulus.org.pl