Zielony Cumulus

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com
Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie modernizacji, która umożliwi PES Stowarzyszeniu Cumulus wprowadzenie zmian obejmujących zarówno formę, przedmiot jak i skalę prowadzonej działalności. Zmiany dotyczą rozwoju poszerzenia i sprzedaży oferowanych usług szkoleniowych poprzez usprawnienie procesu organizacji usług oraz procesu sprzedaży związanego ze sposobem dotarcia do przyszłych klientów i zwiększania rynku docelowego.
Modernizacja PES wprowadzi innowację produktową w zakresie znacząco ulepszonych usług szkoleniowych w zakresie szkoleń miękkich/zawodowych np. poprzez wykorzystanie w procesie szkoleń Grywalizacji – uczenia się poprzez granie oraz metody design thinking tj. koncentracja na użytkowniku (zrozumienie jego uświadamianych i często nieuświadomionych potrzeb), spojrzenie na problem z wielu perspektyw oraz budowanie prototypów i zbieranie informacji zwrotnej od potencjalnych użytkowników, wyjście w procesie szkolenia z sali szkoleniowej na otwartą przestrzeń co stworzy możliwości bardziej efektywnego uczenia się oraz innowacji społecznej, która zaspokoi potrzeby społeczne i stworzy nowe możliwości współpracy PES z JST ( np. OPS, WTZ, ZAZ)
Wprowadzenie zmian i modernizacja będzie obejmować:
– przedmiot – nowe/poszerzenie usług społecznych ( z możliwością późniejszego ich finansowania przez samorządy )
– formę – modyfikacja tematyki oraz sposobu realizacji szkoleń w wyniku ekspertyzy
– skalę prowadzonej działalności -dzięki inwestycji w ramach Programu KPO Stowarzyszenie rozwinie działalność z lokalnej na nowe regiony (woj. małopolskie )